Welkom op de website van de FWO

Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) is in oktober 1994 opgericht door de ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB en WKS. Het doel was en is in samenwerking met andere organisaties de belangen van de ouderen in Wassenaar te behartigen.

De FWO streeft er tevens naar om de activiteiten van de verschillende leden op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen.
Daarnaast richt zij zich ook op het ondersteunen en versterken van de belangen van de aangesloten leden.

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) heeft als doel zich in te zetten voor de belangen van alle ouderen in Wassenaar.

De leden zijn organisaties die grotendeels datzelfde doel nastreven, zoals de ouderenbonden, de Zonnebloem en Wassenaarse Ouderen in Beweging.

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg richt zich op het beleid op de genoemde terreinen. In dat verband onderhoudt zij contacten met de gemeenteraad, met de zorgondernemers en met de woningbouwcorporaties.

De Evenementencommissie organiseert activiteiten voor voorlichting en ontspanning zoals de jaarlijkse ouderendag, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten.

De Dagschool 50+ draagt zorg voor cursussen met een educatief karakter, voornamelijk op het gebied van de talen.

De werkgroep Mijn Vervoer richt zich op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het aanvullende lokale openbare vervoer voor de oudere en gehandicapte Wassenaarder opdat deze optimaal kan meedoen aan de sociale en maatschappelijk samenleving in ons dorp.

De werkgroep Ouderenmishandeling richt zich op de problemen bij het veilig thuis kunnen wonen van de oudere Wassenaarders.

De Federatie streeft ernaar om de activiteiten van de verschillende leden op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te stroomlijnen. De Federatie heeft contacten met een aantal organisaties die (mede) op het terrein van de ouderen werkzaam zijn:

  • de gemeente Wassenaar,
  • Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar (SMOW),
  • Sociaal Kontakt Wassenaar,
  • de Wassenaarse zorginstellingen,
  • de Vrijwilligerscentrale,
  • de woningbouwcorporaties en
  • de Adviesraad Sociaal Domein.

Laatste nieuws

Officiële en feestelijke in gebruik name van het eerste rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toilet in Wassenaar.

Woensdag 21 februari 2024 was de officiële en feestelijke in gebruik name van het eerste rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toilet in Wassenaar Het was een weg van lange adem. Een overzichtje van wat eraan voorafging. Namens Stichting WAMIVA, de voorganger van St...

Werkgroep Welzijn, Wonen en Zorg van de FWO zoekt versterking!

Samen Sterk Voor Ouderen. In onze gemeente hebben we te maken met een groeiende groep ouderen die onze aandacht en zorg verdienen. Om deze reden heeft onze werkgroep voor Welzijn, Wonen en Zorg zich toegewijd aan het ondersteunen en verbeteren van het leven van...

Het Belang van Welzijn, Wonen en Zorg voor Dementerende Ouderen.

Binnen de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties is de werkgroep Welzijn, Wonen en Zorg actief. De werkgroep werkt volgens een jaarplan en wij zetten ons daarbij in om concrete doelen te bereiken.Het welzijn en de zorg voor dementerende ouderen heeft onze...

Respijtzorg in Wassenaar: Een Onmisbare Noodzaak in een Vergrijzende Gemeente

Wassenaar, net als veel andere gemeenten, staat voor de uitdaging van een snel vergrijzende bevolking. Deze demografische veranderingen brengen nieuwe zorgbehoeften met zich mee, en respijtzorg is een onmisbaar element in het zorglandschap. Respijtzorg biedt niet...

vacature docent(e) Italiaans

De Dagschool 50+ zoekt met spoed een docent(e) Italiaans voor twee lesuren per week, op maandagmiddag.Bel voor informatie: Sjoerdtje Heijder, (070-5227723) of Fenna Gunneman (070-5110674).

Ouder met power in de Warenar

21 november Ouder met Power in de Warenar. Een presentatie van Ester Bertholet over vitaal ouder worden is zo gek nog niet. Aanmelden, het is niet verplicht.

Uitnodiging dag van de mantelzorg

We nodigen je graag uit voor een ontspannen avondje uit!10 november is de jaarlijkse dag van de mantelzorger. Op deze dag worden de mantelzorgers in Wassenaar in het zonnetje gezet. We bieden dit jaar een avond vol ontspanning aan, omdat we waarderen dat jij zorg...

“Tijdloos“ feestje van de FWO in de Warenar ter gelegenheid van de Ouderendag 2023

Ouderendag 2023 vierde de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) dit keer met een muzikale middag in de theaterzaal van de Warenar. Zo’n tachtigtal bezoekers had gehoor gegeven aan onze uitnodiging en na de ontvangst met een kopje thee of koffie (iets...