Externe contacten

Bij de FWO zijn de externe contacten aangesloten:

Gemeente Wassenaar

Sociaal Kontact Wassenaar

Sportcontact Wassenaar

SGW voor inclusie

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW)

de Servicecentra Wassenaar

GGD Haaglanden