Binnen de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties is de werkgroep Welzijn, Wonen en Zorg actief. De werkgroep werkt volgens een jaarplan en wij zetten ons daarbij in om concrete doelen te bereiken.
Het welzijn en de zorg voor dementerende ouderen heeft onze specifieke aandacht. Wat kunnen we doen zodat ouderen ondanks de diagnose dementie toch zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen?

Dementie is een complexe aandoening die niet alleen het geheugen aantast, maar ook het dagelijks leven van de getroffenen beïnvloedt. Het welzijn van dementerende ouderen is afhankelijk van diverse factoren, zoals sociale interactie, stimulatie en fysieke activiteit. Een aangepaste woonomgeving is van vitaal belang voor dementerende ouderen.

Het creëren van een veilige en herkenbare omgeving helpt bij het verminderen van desoriëntatie en angst.
Effectieve zorg voor dementerende ouderen vereist het verbinden van veel aspecten zoals fysieke en mentale. Het is van essentieel belang dat zorgverleners getraind zijn in het begrijpen van de specifieke behoeften van mensen met dementie. Een integrale aanpak vereist samenwerking tussen de welzijns-, huisvestings- en zorgorganisaties. Beleidsmakers en zorgprofessionals moeten samenwerken om te zorgen voor naadloze overgangen tussen thuiszorg, verpleeghuizen en andere zorgomgevingen. Het welzijn, wonen en de zorg van dementerende ouderen vormen een complex, maar uiterst belangrijk vraagstuk. Door het begrijpen van de unieke behoeften van deze groep en door samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen we streven naar een omgeving waarin dementerende ouderen de beste zorg en ondersteuning ontvangen voor een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.

De werkgroep voert daartoe minstens tweemaal per jaar gesprekken met welzijns-, huisvestings- en zorgorganisaties binnen onze gemeente en met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in Wassenaar. Zo voerden wij afgelopen week een goed gesprek met het altijd aanspreekbare commissielid , Marvin van der Nat (PvdA) van de commissie Mens en Maatschappij van de gemeenteraad. Marvin heeft goed zicht op de politieke ontwikkelingen en is daarom goed in staat met ons actuele punten zoals het nieuwe sociaal beleid waaronder de respijtzorg en het nieuwe armoedebeleid toe te lichten. Komende maand spreken wij weer met de woningbouworganisatie onder andere over Knarrenhoven in Wassenaar.

Meer informatie zie fwowassenaar.nl en bij vragen of ondersteuning van onze activiteiten mail naar fwowassenaar@gmail.com