Woensdag 21 februari 2024 was de officiële en feestelijke in gebruik name van het eerste rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toilet in Wassenaar

Het was een weg van lange adem. Een overzichtje van wat eraan voorafging.

Namens Stichting WAMIVA, de voorganger van St Gehandicapten Wassenaar (SGW), hebben Mieke van den Berg, Wil Schelhaas en Hans Hupkes het onderwerp, openbaar rolstoeltoilet, ongeveer 20 jaar geleden ter sprake gebracht. Dorine Nieuwzwaag bracht het in 2015 weer ter sprake in de raad. Vervolgens hebben SGW en FWO gesprekken gevoerd in 2020 en 2021. In 2022 ontstond hieruit de ‘Wassenaarse toiletalliantie’. Deze werkgroep ging verder met bewustmaken van het feit dat een normale menselijke behoefte ook om openbare voorzieningen vraagt. Er werd een amendement in de raad aangenomen in oktober 2022. In 2023 ging de toiletalliantie op werkbezoek. Deze werkgroep deed vergelijkend onderzoek naar twee verschillende toiletunits hier te lande. Het rapport hierover werd naar wethouder(s) gestuurd. Regelmatig werd de voortgang besproken met wethouder Zoutendijk.

Aan het einde van 2023 stond de toiletunit dan eindelijk aan de Wassenaarse slag. Problemen met de nutsvoorzieningen maakte dat het dan deze week eindelijk zover is: een schoon toilet voor iedereen, aan de Wassenaarse slag.

Binnenkort kunt u via de Hoge Nood app op uw telefoon vinden waar toiletvoorzieningen zijn.

De toiletalliantie is zeer erkentelijk voor de goede samenwerking met de verschillende wethouders die we daarover gesproken hebben, in het bijzonder wethouder Zoutendijk.

Geschreven door Ida C. Spelt

mede namens Wilma Bergveld en Fred Holvast van de Wassenaarse toiletalliantie

rolstoeltoegankelijke zelfreinigende toilet in Wassenaar