Nieuw:
Aanmeldingstermijn Ouderendag 2023 verlengd tot 4 oktober.
Extra gelegenheid tot om kaarten te kopen op 3 oktober in SWZ Ontmoetingspunt Sophieke aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat 313.

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties organiseert in het kader van de viering van Ouderendag 2023 dit keer een theatervoorstelling. Onder het motto TIJDLOOS, verzorgt Marjolein Meijers een bijzondere middag voor Wassenaarse ouderen en die uit de naaste omgeving (bijv. Voorschoten).

‘De tijd heeft even stil gestaan, maar muziek is van alle tijden.

Marjolein speelt samen met de broers Walter en Onno Kuipers, als muzikale rotsen in de branding, de mooiste liedjes ‘die er toe doen’. Liedjes afkomstig uit alle windstreken te beginnen in Nederland, schoon van eenvoud en hilarisch herkenbaar, maar zeker niet alleen lollig.
Marjolein Meijers is een veelgevraagd artiest, en heeft eerder in Wassenaar opgetreden. Zij heeft in het verleden veel samengewerkt met Jan Roth, die onlangs na een lang ziekbed overleed.

Ouderendag 2023 Wassenaar

Datum: dinsdag 10 oktober
Zaal open: 13.30 uur,
Aanvang voorstelling 14.00 uur,
afsluiting: 16.30 uur
Locatie: Theater de Warenar, Kerkstraat 75
Toegangskaarten: € 12,00 p.p.
(incl. 2 consumpties)

Aanmelden Ouderendag 2023 gaarne vóór 4 oktober:

  • door het bedrag over te maken naar bankrekening NL67 RABO 036 800 4627 t.n.v.FWO Wassenaar o.v.v. Ouderendag, uw naam, adres, tel.nr.
  • bij mw Gerda Meijer, tel. 5110236, Schepenstraat 7, ggrijze@casema.nl
  • bij mw. Marga Meuwsen, tel. 06 21478659, Ernst Casimirstraat 22
  • of dinsdag 3 oktober 10-11.30 uur in SWZ Ontmoetingspunt Sophieke, v.Zuylen v.Nijeveltstraat 313,
  • of in overleg met mevrouw Meijer (gegevens hierboven)

De middag wordt mede mogelijk gemaakt door Omen Uitvaartzorg en Fonds Wassenaar