Werkgroepen

Bij de FWO zijn de volgende werkgroepen aangesloten:

dagschool

de Dagschool 50+

De Dagschool 50+ is een werkgroep van de FWO, die als doel heeft het organiseren van betaalbare cursussen voor ouderen op cultureel/educatief gebied.

de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg (WWWZ)

Doelstelling van de werkgroep
– het beijveren van goede zorgverlening aan ouderen in Wassenaar
– het beijveren van een goede leefomgeving met een breed spectrum aan activiteiten op velerlei terrein
– het realiseren van woningen waar Wassenaarse ouderen op prettige wijze zelfstandig kunnen blijven wonen
– het beijveren van goede en toegankelijke vervoersvoorzieningen
– het signaleren van behoeften van ouderen en mantelzorgers.

Evenementen

de Evenementencommissie

De  Evenementencommissie heeft de praktische uitvoering van een aantal door de FWO georganiseerde evenementen op zich genomen.

de werkgroep Ouderenmishandeling

de werkgroep Mijn Vervoer